IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», а також кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій серії С на рівні uaBBB + з прогнозом« стабільний».

Підтвердження рівня кредитного рейтингу позичальника та рівня кредитного рейтингу боргового інструменту ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» обгрунтовано збереженням протягом аналізованого періоду прийнятних показників капіталізації фінансової установи. Також Рейтингове агентство спостерігає збереження прийнятної диверсифікації ресурсної бази Банку за основними кредиторами , без урахування коштів регулятора , і клієнтського депозитного портфеля за основними вкладникам. Значна концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками підвищує уразливість Банку до кредитного ризику . Також спостерігається збереження залежності подальшого розвитку Банку від виконання взятих на себе зобов’язань перед НБУ через наявність у зобов’язаннях Банку коштів , залучених від регулятора. Активи і пасиви кредитно -фінансової установи збалансовані за строками до погашення до 31 дня . Показники ефективності діяльності ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» зберігаються на високому рівні.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути : зменшення питомої ваги коштів , залучених від НБУ , у зобов’язаннях Банку, зниження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками . Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути : збільшення обсягів коштів , залучених від НБУ, погіршення платоспроможності ( ліквідності) Банку , зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів , що може негативно відбитися на фінансових показниках , а також погіршення ситуації на фінансовому ринку і в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали , отримані від ПАТ «КБ«ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2012 рр.. і за 3-и кварталу 2013 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація , а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною .